Кам'янець-Подільське
медичне училище

Пушкінська, 31
med.uch22@ukr.net
ДИРЕКТОР

(03849) 2-30-41


НАВЧАЛЬНА ЧАСТИНА

(03849) 9-02-64


Анатомія людини, фізіологія людини, патоморфологія та патфізіологія

Методичні рекомендації для самостійної позааудиторної роботи студентів з анатомії І семестр

Тематичний план з патоморфології Лікувальна справа

Тематичний план з патоморфології Акушерська справа

Список рекомендованої літератури

Рекомендований список літератури для спеціальності Лікувальна справа

Практичні навички з патоморфології Акушерська справа

Підсумковий контроль тести Патоморфологія та патфізіологія Акушерська справа та Лікувальна справа

Питання до самостійної роботи з патоморфології Акушерська справа

Питання до самостійної роботи для Лікувальної справи

Питання до диференційованого заліку з патоморфології Акушерська справа

Перелік практичних навичок з патоморфології для спеціальності Лікувальна справа

Перелік питань до диференційного заліку з патоморфології Лікувальна справа

Література з патанатомія