Кам'янець-Подільський
медичний коледж

Пушкінська, 31
med.uch22@ukr.net
ДИРЕКТОР

(03849) 7-47-34


НАВЧАЛЬНА ЧАСТИНА

(03849) 7-49-54

(068) 76-57-386


Методична робота

22.03.2017

Підсумки атестації педагогічних працівників Кам’янець-Подільського медичного училища у 2016-2017 н.р.

Підсумки атестації педагогічних працівників
Кам’янець-Подільського медичного училища
у 2016-2017 н.р.

Творчість, майстерність, досконалість, -
це, насамперед, наполеглива праця.
В.О.Сухомлинський

Атестація педагогічних працівників училища проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (стаття 54) з метою активізації їх професійної діяльності, стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня фахової майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету праці викладача та забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Базовим документом, який регламентує порядок атестації педагогічних працівників училища, є Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 р. № 930, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 14 грудня 2010 р. за № 1255/18550, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 грудня 2011 року № 1473, який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року за № 14/20327.

Атестація педагогічних працівників училища – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання. Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу. Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, наказу директора Кам’янець-Подільського медичного училища від 31.08.2016 № 106 «Про чергову та позачергову атестацію педагогічних працівників у 2016/2017 н.р.», наказу директора Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації від 14.09.2016 № 398-од «Про атестацію педагогічних працівників освітніх закладів області у 2016/2017 н.р.» та з метою активізації творчої професійної діяльності педагогів, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, підвищення відповідальності педагогічних працівників за результати навчання і виховання студентів 22 березня 2016 року була проведена атестація педагогічних працівників Кам’янець-Подільського медичного училища.

Обов`язковою умовою організації та проведення атестації педагогічних працівників було дотримання законодавчих та нормативних вимог, об`єктивність в оцінюванні діяльності педагогів. Слід зазначити, що в училищі існує системний підхід до атестації педагогічних працівників, який складається з планування атестаційної роботи, суворого дотримання етапів проведення атестації, виконання нормативного режиму під час організації і проведення атестації, відпрацювання загальних вимог до педагогічного працівника, які дозволяють об`єктивно оцінювати кожного педагога, що атестується.

Згідно з планом, до 15 березня, вивчалась педагогічна діяльність педагогів, які атестувались, шляхом відвідування занять, позааудиторних заходів, вивчення навчальних досягнень студентів з дисциплін, що викладає педагогічний працівник, ознайомлення з навчальною документацією щодо виконання педагогічним працівником своїх посадових обов`язків, його участі в роботі методичних об`єднань, фахових конкурсах, врахування результативності участі вихованців у конкурсах, турнірах, предметних олімпіадах, вивчення самоосвітньої діяльності викладачів. Стимулюванню творчого пошуку сприяє проведення в училищі панорами методичних новинок «Презентація педагогічної діяльності викладачами, що підлягають атестації педагогічних працівників» (представлення портфоліо), проведення майстер-класів, творчих звітів, виставка напрацювань викладачів.

Розглянувши всі атестаційні матеріали викладачів училища, які підлягали атестації, атестаційна комісії Кам’янець-Подільського медичного училища ухвалила:

1. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»:
  • викладачу іноземної мови Гладій Юлії Вікторівні;
  • викладачу основ психології та міжособового спілкування Дзікевич Ганні Василівні;
  • викладачу англійської мови Костенчук Галині Іванівні.
2. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»:
  • викладачу соціальної медицини та ООЗ Мазур Тетяні Ігорівні.
3. Порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації про:
  • відповідність Острейко Людмили Григорівни, Смольницької Ярослави Дмитрівни раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «викладач-методист»;
  • відповідність Сабадаш Олени Євгенівни, Ткач Лариси Іванівни раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»;
  • присвоєння Гайдамащук Тетяні Володимирівні кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».

Вітаємо колег з проходженням атестації та бажаємо міцного здоров’я, наснаги та творчих успіхів у педагогічній діяльності!!!

Світлини у фотогалереї "Підсумки атестації педагогічних працівників Кам’янець-Подільського медичного училища у 2016-2017 н.р."


Назад