Симуляційне навчання на занятті з невідкладних станів в хірургії

Я почув і забув.
Я побачив і запам'ятав.
Я зробив і зрозумів.

Конфуцій

Симуляційне навчання - сучасна технологія набуття практичних навичок, умінь та знань, заснована на реалістичному моделюванні та імітації клінічної ситуації з використанням різноманітного сучасного навчального обладнання. Даний інтерактивний метод навчання дає змогу підвищити ефективність навчального процесу, рівень професійної майстерності та практичних навичок здобувачів освіти. Особливо важливим залишається підвищення рівня володіння практичними навичками під час надання ЕМД.

Головні ознаки симуляційного навчання:

  • штучно створене середовище для навчання;
  • можливість використання манекенів або статистів для повноти та реалістичності моделювання об’єкта в певній ситуації;
  • відпрацювання конкретних практичних навичок з використанням сучасної апаратури;
  • відпрацювання командної роботи в імітованій конкретній ситуації.

Приклад впровадження симуляційного навчання на відкритому занятті з невідкладних станів в хірургії (ІVфВ, ІІІ п/г, викладач С.І. Юрков), де студенти відпрацьовували навики первинного обстеження постраждалого за методикою С-А-В-С, розпізнавання рівня свідомості за шкалою AVPU, техніки вторинного обстеження постраждалого (швидкий огляд з ніг до голови; розпізнавання ран, переломів та ін.), техніки переміщення постраждалого за допомогою твердих і м’яких нош, зупинки зовнішньої кровотечі, іммобілізації нижньої кінцівки, застосування шийного комірця тощо. 

27.04.2018