Виховна робота

Виховна робота

Чернецька Наталія ЙосипівнаЗаступник директора з виховної роботи, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, "викладач-методист", викладач математики, фізики - Чернецька Наталія Йосипівна.

Зміст виховної діяльності педагогічного колективу направлений на реалізацію: Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», Державної національної програми «Освіта», «Україна XXI століття», «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 161 від 02.07.1993 р., Концепції розвитку Кам’янець-Подільського медичного фахового коледжа на період з 2014 по 2019 рік та інших нормативних.

 • гармонійно поєднати професійне становлення студентів з формуванням у них високоморальних рис громадянина України;
 • спрямувати всю навчально-виховну, позааудиторну діяльність колективу на підготовку висококваліфікованих спеціалістів, формування їх соціальної активності, чітких громадянських позиції, національних і загальнолюдських цінностей, сприяння моральному становленню особистості;
 • використовувати провідні форми та методи виховної роботи;
 • формувати в молоді інтерес до історичного шляху українського народу і високої громадянської позиції;
 • формувати правову культуру та усвідомлення переваг здорового способу життя;
 • сприяти розвитку талановитих студентів та інше.

Під час планування, організації та проведення виховних заходів в коледжі створюються такі умови для соціалізації та саморозвитку студента, за яких у нього б вироблялися позитивні, затребувані суспільством якості, риси, здатності.

Організація тренінгів розвитку для студентів

На виконання листів управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації , Кам’янець-Подільської міської ради та згідно з планом виховної роботи протягом звітного періоду в коледжі були проведені наступні виховні заходи:

 • до річниці Незалежності України;
 • до Дня людей похилого віку;
 • участь в ярмарках професій;
 • до Дня студента;
 • до Всеукраїнського тижня права;
 • до річниці Голодомору 32-33 років;
 • до Міжнародного дня добровольців задля економічного та соціального розвитку;
 • до Дня Соборності та Свободи України;
 • до Року учасників бойових дій на території інших держав;
 • Організація тематичних міських акційдо річниці Чорнобильської катастрофи;
 • шевченківські дні;
 • до річниці визволення міста від німецьких загарбників;
 • до Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів;
 • до Всеукраїнського тижня імунізації під гаслом «Не відставайте від життя!»;
 • до Міжнародного дня боротьби за права жінок;
 • до відзначення річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні;
 • до Дня Європи;
 • до Дня пам’яті політичних репресій;
 • до Дня молоді.

Студенти коледжа беруть активну участь у традиційних загальноміських святах:

 • “Свято знань”;
 • “Подільські вечорниці”;
 • “Ярмарок професій”;
 • “Свято міста”;
 • “День медика”.

В системі роботи зі студентською молоддю важливе місце займають також такі засоби виховання, як свята, вечори дозвілля, конкурси, фестивалі, акції. Уже традиційними стали акції:

 • «Чисте довкілля»;
 • « Проти захворювання на цукровий діабет»;
 • «Здоров’я жінки-здоров’я нації»( до Всеукраїнського дня боротьби проти раку молочної залози);
 • «Запали свічку» ( до Дня пам’яті померлих від голодомору 1932-1933);
 • «Знати,щоб жити!» (до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом та порозуміння з ВІЛ-позитивними людьми);
 • «Допоможи ближньому» (до Дня святого Миколая);
 • допомога на покращання матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України;
 • «За чисте довкілля» (до Дня захисту навколишнього середовища) ;
 • «Від серця до серця»

Організація роботи студентського самоврядування

В організації цих заходів активно брали участь представники студентського самоврядування, що передбачало перш за все активну виховну доцільність та педагогічну спрямованість. Адже включення студентів у процес підготовки та проведення їх - один із засобів організації студентського самоврядування коледжа.

Мета і завдання органів студентського самоврядування полягає у забезпеченні виконання студентами своїх обов’язків та захист їх прав, що сприяє гармонійному розвитку особистості, формує у нього навички майбутнього організатора, керівника. На засадах студентського самоврядування в коледжі діють: студентський парламент, старостат, студентський профком та рада гуртожитку. На своїх засіданнях студенти обговорюють питання підвищення ролі студентського самоврядування, участь студентського самоврядування у підвищенні якості навчання студентів та їх дисципліни, планують свою роботу та обговорюють свої досягнення та плани на майбутнє. Студентське самоврядування має постійну підтримку від місцевих органів самоврядування.

Організація культурно-розважальних заходів для студентів

Для підвищення методичного, педагогічного та психологічного рівня кураторів академічних груп протягом року на засіданнях методичного об’єднання кураторів груп були розглядаються такі питання, які дають можливість удосконалити роботу кураторів, урізноманітнити форми та методи проведення виховних заходів: години спілкування, інформаційно-просвітницькі години, круглі столи, тематичні вечори, вечори-зустрічі, вечори-пам’яті, літературно-музичні вечори, конкурси, олімпіади, конференції, бесіди, диспути, круглі столи, фестивалі, спортивні свята, екскурсії, тренінги, анкетування, соціологічні дослідження, зустрічі з цікавими людьми.

Проведення відкритих виховних годин, заходів, свят – дієва форма обміну досвідом. Кожен куратор один раз на рік проводить відкриту виховну годину, що підвищує фаховий рівень кураторів та впливає на оцінювання роботи.

Чаклунки осені барвистий дивограйЧаклунки осені барвистий дивограйЧаклунки осені барвистий дивограй

Підсумком роботи за рік є традиційна участь в конкурсі «Куратор року», на якому кожен куратор звітує про проведену роботу за рік, підтверджуючи свою розповідь презентацією. В рейтинг оцінювання роботи кураторів входять: плани куратора групи, письмовий звіт про проведену роботу, характеристика групи, акти обстеження житлових умов, психолого-педагогічні характеристики студентів групи,методичні розробки відкритих виховних годин, інформаційне забезпечення, фотоальбом та відео про проведену роботу, стан правопорушень в групі, успішність групи, відвідування засідань методичного об’єднання кураторів академічних груп, відвідування гуртожитку, організація походів, участь у загальноколеджних заходах, залучення студентів до загальноміських заходів, участь у благодійних акціях. 

Організація роботи методичного об’єднання кураторів академічних груп

Так,у 2009-2010 н.р. переможцем конкурсу «Куратор року» стала Лубчинська С.Я., у 2010-2011н.р.- Юрков Сергій Іванович, у 2012-2013 – Паламарчук О.А., у 2013-2014н.р.- Мазур Т.І.

Колектив коледжа активно працює над впровадженням зберігаючих здоров’я технологій, які підвищують ефективність навчального процесу, створюють здоровий освітній простір, в якому студенти, викладачі та інші учасники навчально-виховного процесу займають чітку позицію щодо виконання Всеукраїнської програми «Формування здорового способу життя серед студентської молоді», інших Державних та національних програм, Указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, спрямованих на утвердження здорового способу життя, профілактики тютюнопаління, алкоголізму, захворюванню на ВІЛ-інфекцію/СНІД та інші небезпечні хвороби, вживання наркотичних речовин серед студентської молоді.

Співпраця з МЦСССДМ

З цією метою колектив коледжа працює за напрямками:

 • моніторинг стану здоров’я студентів шляхом проведення щорічного медичного огляду;
 • розширення системи фізичного виховання , широке використання різноманітних форм, методів та засобів фізичної культури;
 • заходи щодо профілактики захворюваності на туберкульоз, коросту, вірусні гепатити, дифтерію, кір, малярію, інші інфекційні хвороби;
 • робота з гігієнічного виховання студентів з використанням засобів телебачення, радіо, літератури, кіно, які сприяють формуванню ідеології здорового способу життя. В тому числі духовного, фізичного і психічного;
 • проведення діагностично-профілактичних заходів щодо попередження тютюнопаління, наркоманії, токсикоманії,алкоголізму ті інших шкідливих звичок;
 • активізація роботи волонтерських груп з числа студентів та розширення їх функцій;
 • реалізація Державної програми підтримки сім’ї (збереження репродуктивного здоров’я та планування сім’ї).

На виконання закону України «Про фізичну культуру і спорт», цільової комплексної програми «Фізичне виховання – здоров’я нації» в коледжі прийнято конкретні рішення щодо покращання фізкультурно-масової і оздоровчої роботи. З метою підвищення інтересу студентів до фізичної культури та розширено обсягу фізкультурних та оздоровчих заходів у вільний від навчання час, організовано роботу 6-ти спортивних секцій: баскетбол, волейбол, атлетична гімнастика, настільний теніс, шахи, футзал. Студенти та викладачі коледжа беруть активну участь в усіх міських та обласних змаганнях, займаючи призові місця.

В нашому навчальному закладі створено усі умови для навчання та соціального захисту студентської молоді, які регламентуються законодавчими державними документами та нормативними актами, Законом України «Про професійні спілки,їх права та гарантії», колективним договором навчального закладу. В коледжі своєчасно виплачується стипендія в межах кошторису, проводяться соціальні виплати:

 • студентам-сиротам та малозабезпеченим;
 • преміювання кращих студентів коледжа;
 • оздоровлення;
 • разова матеріальна допомога.

Усім бажаючим студентам надається гуртожиток, причому студентам-сиротам - безкоштовно. Моральна та матеріальна допомога, надбавки до стипендії - згідно чинного законодавства. Малозабезпеченим студентам надається одноразова матеріальна допомога, кращим студентам-винагороди; проводиться індексація стипендії.

Всеукраїнська кампанія «16 днів проти насильства»

Щорічно в Україні з 25 листопада до 10 грудня включно проводиться Всеукраїнська кампанія «16 днів проти насильства» з метою привернення уваги суспільства до проблем подолання насильства у сім’ї, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок.

Низка заходів до Дня студента 2021

До Міжнародного дня студента 2021 року в Кам’янець-Подільському медичному фаховому коледжі відбулась низка цікавих заходів...

Всеукраїнський день бібліотек

До Всеукраїнського дня бібліотек колективи студентів Кам'янець-Подільського медичного фахового коледжу ІфА, ІфВ та І лаб разом з кураторами Мазур Т.І. та Сорокою О.В. відвідали центральну міську бібліотеку імені Костя Солухи.

Святкування випуску студентів

Кам'янець-Подільський медичний фаховий коледж святкував випуск студентів спеціальностей 224 Технології медичної діагностики та лікування та 223 Медсестринство Лікувальна справа.

Щасливої дороги, дорогі наші випускники!

Засідання Товариства Червоного Хреста

Засідання Товариства Червоного Хреста

Відбулося урочисте засідання з нагоди посвяти студентів у волонтери Кам'янець-Подільської міської організації Товариства Червоного Хреста

День Соборності України

День Соборності України

День Соборності України - ознака солідарності усього українського народу.
Повагу до цього свята виражають і студенти нашого Кам'янець- Подільського медичного коледжу.

Виховна година до Дня пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років

Виховна година до Дня пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років

У групі ІІ курсу спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування (куратор Матвійчук О.М.) відбулася виховна година до Дня пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років.

Молодіжні сходини у Кам'янець - Подільській фортеці

Молодіжні сходини у Кам'янець - Подільській фортеці

Найбільш активні студенти Кам'янець-Подільського медичного коледжу мали честь стати учасниками форуму "Молодіжні сходини у Кам'янець - Подільській фортеці".

Конференція Кам’янець - Подільської міської організації Товариства Червоного Хреста

Конференція Кам’янець - Подільської міської організації Товариства Червоного Хреста

Конференція Кам’янець - Подільської міської організації Товариства Червоного Хреста України, в місті 225 членів Червоного Хреста, створено 20 первинних організацій.

Завершилось навчання у школі інструкторів Червоного Хреста

Завершилось навчання у школі інструкторів Червоного Хреста

Завершилось навчання у школі інструкторів Червоного Хреста по наданню домедичної допомоги, яке відбувалося з 25 по 29 серпня на базі нашого Кам‘янець- Подільського коледжу.

8 травня - День пам'яті та примирення

8 травня - День пам'яті та примирення

8 травня - День пам'яті та примирення.9 травня - 75-та річниця Перемоги над нацизмом у Європі.