Кам'янець-Подільський
медичний коледж

Пушкінська, 31
med.uch22@ukr.net
ДИРЕКТОР

(03849) 7-47-34


НАВЧАЛЬНА ЧАСТИНА

(03849) 7-49-54

(068) 76-57-386


Гігієна з основами екології та ТСГД

Самостійна робота студентів та методичні рекомендації до неї

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ ГІГІЄНА З ОСНОВАМИ ЕКОЛОГІЇ ТА ТЕХНІКОЮ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Посилання на відеоматеріали

Посилання на відеоматеріали

Завантажити документ:

Перелік практичних навичок та питань для семестрового та КК екзаменів

МІНІ таблиці з гігієни праці

МІНІ таблиці з гігієни праці

Завантажити документ:

МІНІ таблиці гігієна житла

МІНІ таблиці гігієна житла

Завантажити документ:

МІНІ таблиці гігієна води

Крок М  Лабораторна діагностика Гігієна з основами екології та технікою санітарно-гігієнічних досліджень

Крок М Лабораторна діагностика Гігієна з основами екології та технікою санітарно-гігієнічних досліджень

Завантажити документ: