Спеціальності

Лабораторна діагностика

Спеціальність - 224 Технології медичної діагностики та лікування

Ліцензійний обсяг: 60 осіб (22–державне замовлення, 38 –контрактна форма навчання)

Станом на 01.10.2017 року контингент спеціальності складає:

І курс – 23 студенти (22 державної – 1 контрактної форми навчання)

ІІ курс – 31 студент (23 державної – 8 контрактної форми навчання)

ІІІ курс – 51 студент (21 державної – 30 контрактної форми навчання)

Термін навчання: (на основі неповної загальної середньої освіти) - 3 роки

Біньковська Уляна Тимофіївна

Очолює відділення спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач педіатрії, анатомії людини, фізіології людини - Біньковська Уляна Тимофіївна.

Важливою основою лабораторної діагностики є інформація про стан організму пацієнта на клітинному й молекулярному рівні. Це дозволяє лікареві більш глибоко зрозуміти етіологію й патогенез захворювання.

За рахунок впровадження автоматизованих методів лабораторної діагностики в багато разів зросла продуктивність: сучасна лабораторія може за день виконати дослідження сотні біологічних проб по багатьом десяткам показників. Близько 90% роботи виконується на автоматичних аналізаторах і інших високотехнологічних приладах.

Лабораторна діагностика - це прогресуюча медична спеціальність, що виконує дослідження біоматериалу людського організму з використанням морфологічних, біохімічних, імунологічних, генетичних, молекулярно-біологічних, бактеріологічних, цитологічних, токсикологічних, вірусологічних і інших методів. Основу клінічної лабораторної діагностики становлять медичні технології, кожна з яких, пройшовши наукову апробацію й процедуру дозволу на застосування, вимагає відповідного лабораторного устаткування, безперебійного постачання реагентами, специфічних методичних рекомендацій, виконання санітарних правил, технічного контролю, підготовки персоналу, економічного обґрунтування та ін.

Проведення оптимального комплексу лабораторних досліджень дозволяє в багато разів скоротити витрати на лікування важких ускладнень і хронічних форм хвороб. Регулярне, доступне й своєчасне обстеження в лабораторіях дає можливість попередити багато неприємностей і реально поліпшити якість життя.

Лабораторна діагностика – один із пріоритетних напрямів медичної діяльності, який постійно розвивається як в Україні, так і за кордоном.

В провадження ринкових відносин і конкуренції зростає потреба в висококваліфікованих фахівцях, які вміють орієнтуватися у складних діагностичних ситуаціях і відповідають високим вимогам, які висуваються сучасністю.

На заняттях студенти отримують можливість ознайомитися з найновішою медичною апаратурою та методиками проведення обстежень. Кожне практичне заняття набуває рис науково-дослідної експериментальної роботи, сприяє розширенню кругозору студентів, дає можливість набути практичних і теоретичних навичок, необхідних для подальшої професійної діяльності.

Більшість тематичних занять проводиться на базі Кам’янець-Подільських клініко-діагностичних лабораторій, лікувально-профілактичних закладів міста. Це сприяє ознайомленню студентів зі специфікою роботи в лабораторіях різного профілю.

Випускники даної спеціальності мають право працювати в лабораторіях різного профілю: клініко-діагностичного, клінічної біохімії, клінічної бактеріології, клінічної паразитології, клінічної лабораторної імунології, лабораторної генетики, клінічної лабораторної цитології, у лабораторіях бюро судово-медичних експертиз.

Завданям закладу є підготовка фахівців з лабораторної діагностики, які володіють аналітичним мисленням, є високоерудованими у сфері медицини, тому в училищі удосконалюються нові типові програми, арсенал навчальної літератури поповнюється якісними методичними розробками. Наблизити спеціаліста з лабораторної діагностики до розуміння суті процесів, які відбуваються в організмі людини, – кінцева мета навчання. Запрошуємо Вас отримати перспективну спеціальність «Лабораторна діагностика» на базі Кам’янець-Подільського медичного училища.

Навчаючись на спеціальності «Лабораторна діагностика», ви оппануєте практичні навики з виконання:

Загальноклінічних досліджень:

Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 224 Технології медичної діагностики та лікування.pdf