Циклова методична комісія базових і фундаментальних дисциплін

Циклова методична комісія базових і фундаментальних дисциплін

Дзікевич Ганна Василівна
Дзікевич Ганна Василівна спеціаліст другої кваліфікаційної категорії, голова циклової методичної комісії базових та фундаментальних дисциплін.
Дисципліни, які викладає: 
анатомія і фізіологія, патоморфологія і патофізіологія, основи психології та міжособового спілкування.
Біографія: 
 • У 2007 році закінчила Буковинський державний медичний університет за спеціальністю «Медична психологія» та здобула кваліфікацію лікар.
 • З 2009 року працює в Кам'янець-Подільському медичному училищі на посаді викладача.
 • З 2012 року  виконує обов’язки голови циклової методичної комісії базових і  фундаментальних дисциплін.
anna_dziekiewicz22.12@gmail.com
вул. Пушкінська, 31, ауд. № 1, 2
Чернецька Наталія Йосипівна
Чернецька Наталія Йосипівна спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «викладач-методист».
Дисципліни, які викладає: 
математика, фізика і астрономія.
Біографія: 
 • Закінчила в 1986 році фізико-математичний факультет Кам’янець-Подільського державного інституту зі спеціальності вчитель математики і фізики.  
 • З 2003 року працює заступником директора з виховної роботи, викладачем Кам´янець-Подільського медичного училища. Нагороджена знаком «Відмінник освіти України».
вул. Пушкінська, 31, методичний кабінет
Арсенюк Тетяна Леонідівна
Арсенюк Тетяна Леонідівна спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «викладач-методист».
Дисципліни, які викладає: 
інформатика, медична інформатика.
Біографія: 

 • У 1984 році закінчила фізико-математичний факультет Кам’янець-Подільського державного інституту.
 • З 1994 року працює в Кам'янець-Подільському медичному училищі на посаді викладача.
 • З 2007до 2012 рокувиконувала обов’язки голови циклової комісії природничо-наукової підготовки із фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін.
 • З 2010 року виконує обов’язки завідувача відділення.

вул. Пушкінська, 31, ауд. № 27
Возович Антоніна Анатоліївна
Возович Антоніна Анатоліївна кандидат психологічних наук, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії
Дисципліни, які викладає: 
основи загальної та медичної психології, основи психології та міжособове спілкування.
Біографія: 

 • У 2007 році з відзнакою закінчила Кам’янець-Подільське медичне училище за спеціальністю «Акушерська справа».
 • У 2011 році закінчила з відзнакою Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка за спеціальністю «Психологія».
 • За час трудової діяльності працювала на посаді лаборанта циклової комісії професійної та практичної підготовки з акушерсько-хірургічних дисциплін.
 • З 2009 до 2016 року працювала викладачем за сумісництвом.
 • У 2016 році була переведена на посаду викладача основ загальної та медичної психології Кам’янець-Подільського медичного училища, де продовжує працювати на посаді викладача.
 • В листопаді 2017 року захистила дисертаціюз теми: «Психологічні особливості формування правосвідомості студентів коледжів» та здобула науковий ступінь кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07педагогічна та вікова психологія.
 • У березні 2018 року присвоєно науковий ступінь кандидата психологічних наук.

antonina.vosovic@ukr.net
вул. Пушкінська, 31, ауд. № 14
Гайдамащук Тетяна Володимирівна
Гайдамащук Тетяна Володимирівна спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.
Дисципліни, які викладає: 
анатомія людини, фізіологія людини
Біографія: 

 • У 1980 році закінчила Кам'янець-Подільське медичне училище.
 • У 1989 році закінчила Чернівецький медичний інститут, педіатричний факультет.
 • З 1989 до 1991рокупрацювала лікарем у міській дитячій поліклініці.
 • У 1992 році почала працювати викладачем анатомії і фізіології у Кам'янець - Подільському медичному училищі.
 • З 2009 до 2013 року працювала за сумісництвом лікарем-педіатром у міській дитячій поліклініці.

вул. Пушкінська, 31, ауд. № 1, 2
Біньковська Уляна Тимофіївна
Біньковська Уляна Тимофіївна спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.
Дисципліни, які викладає: 
анатомія людини, фізіологія людини, педіатрія
Біографія: 

 • В 1981 році вступилав Чернівецький медичний інститут.
 • В 1987 році закінчила Чернівецький медичний інститут, педіатричний факультет.
 • З 1988 року проходила інтернатуру зі спеціальності педіатрія при дитячій міській лікарні.
 • З 1988 до 2003 року працювала лікарем-педіатром в дитячій міській лікарні.
 • З 2003 року працює в Кам'янець-Подільському медичному училищі.
 • З 2008 до 2018 року виконувала обов´язки завідувача відділення.

вул. Пушкінська, 31, ауд. №1, 2
Сушарник Людмила Казимирівна
Сушарник Людмила Казимирівна спеціалістпершої кваліфікаційної категорії.
Дисципліни, які викладає: 
безпека життєдіяльності, основи охорони праці та охорона праці галузі
Біографія: 
 • У 2005 році закінчила Кам’янець-Подільський державний університет, факультет соціальної реабілітації. 
 • З 2012 року працює в Кам'янець-Подільському медичному училищі.
вул. 30 років Перемоги 9, ауд. № 43
Шляхтич Галина Іванівна
Шляхтич Галина Іванівна спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «викладач-методист».
Дисципліни, які викладає: 
фармакологія та медична рецептура
Біографія: 
 • У 1967 році вступила до Івано-Франківського державного медичного інституту, який закінчила в 1973 році,отримала диплом за спеціальністю лікаря-лікувальника.
 • В 1974 році проходила інтернатуру з терапії.
 • З1974 року працює викладачем Кам’янець-Подільського медичного училища.
 • З 1996 до 1998 року виконувала обов'язки завідувача відділення «Акушерська справа».
 • З 1998 до 2008 року виконувала обов'язки заступника директора з навчальної роботи.

Виконувала обов'язки голови профспілки співробітників училища.

вул. Пушкінська, 31, ауд. № 24
Кавецька Любов Іванівна
Кавецька Любов Іванівна спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «старший викладач».
Дисципліни, які викладає: 
біологія, біологія і екологія, медична біологія, медична генетика.
Біографія: 

 • У 1983 році закінчила Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, біологічний факультет.
 • З 1984 року працює викладачем Кам’янець-Подільського медичного училища.
 • З 2013 до 2018 року виконувала обов’язки голови циклової комісії загальноосвітніх дисциплін.

вул. Пушкінська, 31, ауд. № 22
Смольницька Ярослава Дмитрівна
Смольницька Ярослава Дмитрівна спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «викладач-методист».
Дисципліни, які викладає: 
хімія, медична хімія, основи екології та профілактичної медицини.
Біографія: 

 • В 1986 році закінчила Чернівецький державний університет, хімічний факультет.
 • З 1989 року працює викладачем хімії в Кам’янець-Подільському медичному училищі.
 • З 2000 року обіймала посаду завідувача відділення «Лікувальна справа», «Лабораторна діагностика».
 • З 2007 року виконувала обов´язки заступника директора з навчальної роботи.
 • З 2009 до 2014 рокувиконувала обов´язки директора Кам’янець-Подільського медичного училища.

вул. Пушкінська, 31, ауд. № 8, 10
Матвійчук Ольга Михайлівна
Матвійчук Ольга Михайлівна спеціаліст другої кваліфікаційної категорії.
Дисципліни, які викладає: 
біологія та географія
Біографія: 

 • У 2008 році вступила у Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, який закінчила у 2012 році та отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Біологія» та здобула кваліфікацію бакалавра «вчителя біології».
 • Впродовж 2012-2013 років навчалася в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на спеціальності «Біологія» та здобула кваліфікацію біолога, вчителя біології, географії та екології.
 • З 2013 до 2014 року продовжувала навчання у тому ж закладі та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія», здобувши кваліфікацію магістра біології, викладача біології.
 • З 2012 року й до цього часу працює викладачем у Кам’янець-Подільському медичному училищі.

omatvsjchuk@mail.ru
вул. Пушкінська, 31, ауд. № 22
Мельник Ольга Михайлівна
Мельник Ольга Михайлівна спеціаліст другої кваліфікаційної категорії.
Дисципліни, які викладає: 
біологія, біологія і екологія.
Біографія: 
 • У 2005 році закінчила Кам’янець-Подільське медичне училище, спеціальність «Лаборант медичний».
 • У 2008 році закінчила Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича, спеціальність біохімія, бакалавр.
 • У 2009 році закінчила Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича, спеціальність біологія, магістратура.

Крім викладацької діяльності виконує обов’язки лаборанта на кафедрі внутрішньої медицини.

вул. Пушкінська, 31, ауд. № 18
Невенгловський Олександр Васильович
Невенгловський Олександр Васильович спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії
Дисципліни, які викладає: 
основи здоров’я та фізичної культури, фізичне виховання
Біографія: 
 • У 1997 році закінчив Львівський державний інститут фізичної культури за спеціальністю фізичне виховання і спорт. Викладач фізичного виховання і спорту за спеціалізацією«Настільний теніс та лижний спорт».
 • У 2002 році почав працювати у Кам'янець-Подільському медичному училищі викладачем фізичного виховання.
 • З 2007 року виконує обов´язки керівника фізичного виховання. 
вул. 30 років Перемоги, 9, спортивний комплекс Гіппократ
Криворучко Ігор Григорович
Криворучко Ігор Григорович спеціаліст другої кваліфікаційної категорії.
Дисципліни, які викладає: 
основи здоров’я та фізичної культури, фізичне виховання.
Біографія: 
 • У 2005 році вступив у Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.
 • У 2009 роціздобув базову вищу освіту за напрямом підготовки «Педагогічна освіта» та отримав кваліфікацію бакалавра педагогічної освіти, вчителя фізичної культури основної школи.
 • З 2009 до 2010 року навчався в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура» та здобув кваліфікацію вчителя фізичної культури загальноосвітнього навчального закладу, керівника спортивних секцій, туристичної роботи.
 • У 2011 році отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура» та здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача фізичного виховання.
 • З 2014 року працює викладачем фізичної культури у Кам’янець-Подільському медичному училищі.
Має спортивний розряд, кандидат у майстри спорту з тхеквондо, ІІ розряд з волейболу, ІІІ розряд з гімнастики, ІІІ розряд з плавання.
вул. 30 років Перемоги, 9, спортивний комплекс Гіпократ
Чорна Алла Михайлівна
Чорна Алла Михайлівна викладач вищої кваліфікаційної категорії.
Дисципліни, які викладає: 
математика, біофізика.
Біографія: 
 • В 1980році закінчила Саратовський державний університет ім. Чернишевського,радіофізичний факультет 
 • З 1989 до 2017 рокупрацювала лаборантом, диспетчеромКам´янець-Подільського медичного училища. На даний час працює викладачем фізики та математики.
вул. Пушкінська, 31, ауд. № 29
Сівков Віктор Васильович
Сівков Віктор Васильович спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.
Дисципліни, які викладає: 
захист Вітчизни.
Біографія: 

 • В 1971 році закінчив вище військове училище.
 • З 1981 року закінчивМосковську військову академію. У той час служив на різних посадах на Далекому Сході, Білорусії,Угорщині. З 1981 року почав працювати викладачем в Новосибірському військовому інституті, пізніше протягом 10 років викладав в Кам'янець-Подільському військовому інституті.
 • У 1992 році був звільнений ізЗбройних сил України та 4 роки працював в Кам´янець-Подільському медичному училищі на посаді заступника директора з виховної роботи.
 • З 1993 року працює викладачем суспільних дисциплін.
 • З 2018 року працює на посаді фахівця Цивільного захисту.

вул. 30 років Перемоги, 9, ауд. № 41
Мазур Тетяна Ігорівна
Мазур Тетяна Ігорівна спеціаліст першої кваліфікаційної категорії,лаборант кабінету анатомії, фізіології та патоморфології.
Біографія: 

 • В 2001 році закінчила Кам`янець-Подільське медичне училище за спеціальністю «Лабораторна діагностика».
 • Закінчила у 2005 році Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет» та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджер організацій» і здобула кваліфікацію менеджер-економіст.
 • Закінчила у 2010 році Приватний Вищий навчальний заклад «Європейський університет» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджер організацій» та здобула кваліфікацію магістр з менеджменту організацій.
 • З 2001 року працює лаборантом кабінету анатомії, фізіології та патоморфологіїКам´янець-Подільського медичного училища.
 • З 2005 року викладає дисципліну «Соціальна медицина та організація охорони здоров`я».

вул. Пушкінська, 31, ауд. № 1, 2
Іванашко Валентина Вікторівна
Іванашко Валентина Вікторівна лаборант кабінету хімії
Біографія: 

 • в 1983 році закінчила Кам’янець-Подільське медичне училище за спеціальністю фельдшер-лаборант.
 • з 1983 року і по даний час працює в училищі лаборантом.

вул. Пушкінська, 31, ауд. № 8, 10
Торчук Катерина Василівна
Торчук Катерина Василівна лаборант кабінету інформатики.
Біографія: 
 • в 2014 році закінчила Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка за спеціальністю «Математика», здобувши кваліфікацію вчителя математики та інформатики.
 • у 2015 році здобула освітньо-кваліфікаційний рівеньмагістра.
вул. Пушкінська, 31, ауд. № 35