Робоча програма з Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень