Робоча освітня програма освітнього компоненту Основи психології та міжособове спілкування для освітньо-професійної програми 224 Технології медичної діагностики та лікування