Робоча освітня програма освітнього компоненту Основи загальної та медичної психології для освітньо-професійної програми 223 Медсестринство Акушерська справа