ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ТА НАВИЧОК ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ АКУШЕРСЬКА СПРАВА