Спеціальності

Стоматологія ортопедична

Спеціальність 5.12010106  «Стоматологія ортопедична»

Кваліфікація спеціаліста:  зубний технік.
Нормативний термін навчання:  (на основі повної загальної середньої освіти) -  2 роки.
Ліцензійний обсяг: 30 осіб (5–державне замовлення, 25-контрактна форма навчання).

 

Спеціальність "Стоматологія ортопедична" має три витоки – наука, мистецтво та ремесло. Природа дивовижна та неповторна! Вміння бачити, усвідомлювати і відтворювати – це основні якості, котрі необхідно постійно розвивати. Відновлення анатомічної форми зубів, конструювання зубних рядів – це процес творчий. Зубний технік повинен вивчати закони природи, мистецтва, біомеханіки та розвивати придбанні знання.

Зубний технік - це фахівець, який займається виготовленням різних видів зубних протезів із середньою медичною освітою.

Під час навчання зубний технік  повинен  оволодіти наступними знаннями,  вміннями та навичками:

Професійно важливі якості:  

Особистісні якості, інтереси, схильності:

Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності

Медичні протипоказання:

Підготовка  фахівців зі  спеціальності «Стоматологія ортопедична» в  Білоцерківському медичному   коледжі  проводиться з 1990 року.

Організація навчального процесу повністю відповідає вимогам Закону України «Про вищу освіту» і діючому «Положенню про організацію навчального процесу в вищих навчальних закладах»

 Підготовка фахівців проводиться згідно з освітньо-кваліфікаційною характеристикою та освітньо-професійною програмою галузі «Медицина». Зміст підготовки фахівців-зубних техніків відповідає державним вимогам, потребам ринку праці та особистості.

  В коледжі створені  всі належні  умови для  успішного  оволодіння спеціальністю. Для  цього на території обласної госпрозрахункової поліклініки обладнано зуботехнічну лабораторію, де  кожен студент має власне робоче  місце забезпечене необхідним інструментарієм та матеріалами для  оволодіння спеціальністю.

 Спеціальні дисципліни викладають: кандидат медичних наук –Скульська С.В.,  досвідчені викладачі і лікарі-практики – Нечасова О.В., Прокопенко В.А. . Практичні навики прищеплюють студентам зубні техніки вищої категорії – Шевчук А.В., Гавриленко Т.М., Дюков В.Т., Шевчук Т.Г. Відділення має належне методичне забезпечення навчального процесу, силами студентів та  викладачів підготовлено  муляжі, різноманітні наочні матеріали з  фахових дисциплін.

 На зуботехнічному відділенні здобувають освіту студенти з усіх областей України. За 24 років існування відділення підготувало 710 молодших спеціалістів, з них 72 одержали  дипломи з відзнакою.

Студенти зуботехнічного відділення ідуть в ногу з життям: вивчають техніку виготовлення сучасних металокерамічних протезів, ортодонтичних апаратів, бюгельних протезів, щелепно-лицевих конструкцій. Виробнича та переддипломна практики студентів проходять на обладнаних сучасним устаткуванням базах стоматологічних  клінік м. Біла Церква та  Київської обл..

Випускники зуботехнічного відділення, завдяки ґрунтовній професійній підготовці до роботи за сучасними технологіями, працюють в зуботехнічних лабораторіях як державних, так і приватних стоматологічних клінік, значна  частина  студентів  проводжує навчання  на  стоматологічних  факультетах медичних  університетів.

Зубним техніком можна стати за 2 роки на базі повної середньої освіти. Здобути цю чудову професію можна за короткий строк, а працювати зубним техніком – усе життя.

Студенти  відділення  приймають активну участь в громадському житті коледжу, мають вагомі  спортивні досягнення, щороку проводяться конкурси професійної майстерності.