Кам'янець-Подільський
медичний коледж

Пушкінська, 31
med.uch22@ukr.net
ДИРЕКТОР

(03849) 7-47-34


НАВЧАЛЬНА ЧАСТИНА

(03849) 7-49-54

(068) 76-57-386


Методична робота

Школа педагогічної майстерності 2016


В Кам'янець-Подільському медичному училищі завершився період атестації педагогічних працівників. Адміністрація училища приділяє велику увагу проведенню атестації педагогічних працівників.

Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (ст.54) та Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010 р. № 930 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010р. за № 1255/18550 із змінами та доповненнями, затвердженими наказом МОН України від 08.08.2013 №1135 «Про затвердження Змін До типового положення про атестацію педагогічних працівників» і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2013р. за №1417/23949 та наказом МОН України від 10 вересня 2013 року за №1/9-617 «Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників».

Завдання атестації:

Стимулювання підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом оцінювання знань предмета (дисципліни), що викладається та напряму педагогічної діяльності, методики викладання та виховання.

Атестація спрямована на оцінку досягнень педагогічного працівника у його діяльності, на заохочення (у тому числі матеріальне) його успіхів у справі освіти, виховання і розвитку студентів.

Принципи атестації:

Атестація в училищі ґрунтується на принципах демократизму, загальності, всебічності, систематичності, колегіальності, доступності та гласності, безперервної освіти і самовдосконалення, морального і матеріального заохочення.

Атестаційна комісія училища дотримувалась таких напрямків роботи:


Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Управлінська діяльність адміністрації училища з атестації педкадрів

(системно-функціональний підхід до створення творчих умов для атестації викладачів)

Етапи

Дата проведення

Зміст заходів

І етап

Організаційно- підготовчий

(вересень –

20 жовтня)

 • збір заяв викладачів, що підлягають атестації;
 • наказ «Про організацію атестації педкадрів»;
 • ознайомлення викладачів з нормативно-правовими і нормативно-організаційними документами

ІІ етап

Інформаційно-інструктивний

(10 жовтня –

01 листопада)

 • організація консультування;
 • видання наказу «Про атестацію педкадрів»;
 • інструктивно-методична нарада з викладачами, що атестуються

ІІІ етап

Практично-методичний

(листопад-січень)

 • вивчення практичної діяльності викладачів (відвідування занять, проведення зрізів знань, вивчення документації тощо);
 • проведення відкритих методичних тижнів педагогів

ІV етап

Підсумково-аналітичний

(березень)

 • представлення досвіду роботи викладачів у формі власних Портфоліо;
 • узагальнення підсумків діяльності викладачів, що атестуються, у формі творчого звіту «Від атестації до атестації»;
 • визначення рейтингу викладачів серед колег; студентів, батьків;
 • аналіз критеріально - оціночних показників;
 • підготовка атестаційних матеріалів;
 • підсумкове засідання внутріучилищної атестаційної комісії;
 • видання наказу «Про підсумки атестації»

Фінальними моментами атестації викладачів училища стали:

1) засідання «Школи педагогічної майстерності», де викладачі презентували свої творчі Портфоліо (21.03.2016р);


2) засідання «круглого столу» атестаційної комісії, під час якого викладачі представляли свої методичні напрацювання за міжатестаційний період, а потім члени комісії таємним голосуванням визначились зі своїми рішеннями (23.03.2016р.).

Відповідно до внутріучилищного наказу за № 42 від 24 березня 2016 року:

1. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»:

- викладачу англійської мови Богаченко Світлані Володимирівні;

- викладачу охорони праці та безпеки життєдіяльності Сушарник Людмилі Казимирівні.

2. Порушено клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації про:

- відповідність Григоренко Оксани Анатоліївни, Цісар Тетяни Іванівни раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «викладач-методист»;

- відповідність Кавецької Любові Іванівни, Паламарчука Олександра Андрійовича раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший викладач»;

- відповідність Сівкова Віктора Васильовича, Трачук Галини Михайлівни, Чорної Алли Михайлівни раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»;

- відповідність Яшиної Світлани Анатоліївни раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та про присвоєння педагогічного звання «викладач-методист»;

- присвоєння Боршуляк Аллі Анатоліївні кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».


Школа педагогічної майстерності 2016

Школа педагогічної майстерності 2016

Школа педагогічної майстерності 2016

Школа педагогічної майстерності 2016

Школа педагогічної майстерності 2016

Школа педагогічної майстерності 2016

Школа педагогічної майстерності 2016

Школа педагогічної майстерності 2016

Школа педагогічної майстерності 2016

Школа педагогічної майстерності 2016

Школа педагогічної майстерності 2016

Школа педагогічної майстерності 2016

Школа педагогічної майстерності 2016

Школа педагогічної майстерності 2016

Школа педагогічної майстерності 2016

Школа педагогічної майстерності 2016Назад