Навчальна робота

Переведення здобувачів освіти з контрактної форми навчання на бюджетну